آوید نور - خدمات

 • طراح مشاور و مجری سیستم های نورپردازی
 • طراحی و ساخت سیستم های نورپردازی و تامین روشنایی به جهت:
  • نورپردازی نما
  • نورپردازی محوطه
  • نورپردازی در دکوراسیون داخلی
  • نورپردازی با فیبرنوری و کریستال
 • روشنایی نورپردازی نمای بیرونی و داخلی ساختمان های شهری
 • روشنایی نورپردازی معماران ابنیه
 • روشنایی نورپردازی گذرهای شهری و فضاهای سبز
 • روشنایی نورپردازی اماکن و فضاهای ورزشی
 • روشنایی نورپردازی معابر
 • روشنایی نورپردازی امنیتی